REKLAMACJA

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego drogą elektroniczną na adres:

kontakt@hurtownaklaus.pl lub m.klaus@interia.pl

Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:

  • czytelnych danych kontaktowych składającego reklamację, w szczegolności podanie loginu lub adresu email z którego dokonywany był zakup

  • opisu uszkodzenia

  • żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży

Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności Towaru z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedającego, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Towaru na adres:

ul. Spalska 110, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

ZWROTY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą elektroniczną na adres:

kontakt@hurtownaklaus.pl lub m.klaus@interia.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku umowy sprzedaży od dnia wydania Towaru.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.

Szczegóły zwrotów zawarte są w regulaminie sklepu hurtowniaklaus.pl. 

Shopping Cart
Scroll to Top