Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.hurtowniaklaus.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy działa pod adresem www.hurtowniaklaus.pl, którego właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Klaus Marek Filipczak z siedzibą 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 13, NIP: 773-199-79-22, REGON: 592159851.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia składać można w naszym sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę oraz za pośrednictwem e-maila w każdej chwili. Klient może również złożyć zamówienie telefoniczne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Podana cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez www.hurtowniaklaus.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane – informując o tym e-mailem bądź telefonicznie.

2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.hurtowniaklaus.pl, telefonicznie, mailem, bądź osobiście w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalska 110

3. Na potrzeby wystawienia faktury VAT, zamawiający jest zobowiązany do podania dokładnych danych działalności gospodarczej.

4. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do nas e-mail z odpowiednią informacją.

5. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.

6. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.

7. Za złożenie zamówienia uważamy wskazanie zamawianych towarów, sprecyzowanie formy płatności oraz dostawy.

8. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich, w wartości brutto. Zawierają 23% Vat. Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

9. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

10. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

11. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

12. W przypadku niedostępności któregokolwiek z zamawianych towarów Sprzedający może skontaktować się w tej sprawie telefonicznie bądź mailowo.

13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

14. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia- pobranie, bądź przedpłata, ewentualnie odbiór osobisty w siedzibie firmy (ul. Główna 9, Tomaszów Maz.).

III. DOSTAWA

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym hurtowniaklaus.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD bądź Pocztex pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zakupu.

3. Koszt wysyłki:

Kurier DPD (przy wpłacie na konto) – 13 zł brutto1

Kurier DPD (za pobraniem) -17zł brutto1

Kurier Pocztex (przy wpłacie na konto) – 13 zł brutto2

Kurier Pocztex (za pobraniem) -17zł brutto2

1 dla paczek o łącznej wadze do 30kg

2 dla paczek o łącznej wadze do 20kg

Przy zamówieniu powyżej 100 pln wysyłka gratis.

4. Realizacja zamówienia trwa maksymalnie 2 dni. Do tego należy doliczyć 1-2 dni, które firma transportowa potrzebuje na dostarczenie przesyłki do adresata.

Podane terminy są orientacyjne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, bądź zniszczenia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej – w razie takowych należy spisać protokół zniszczeń z kurierem.

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą,
w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem kontakt@hurtowniaklaus.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.

IV. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny
w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby hurtowniaklaus.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). hurtowniaklaus.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@hurtowniaklaus.pl.

2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Kupujący powinien odesłać towar w stanie, w jakim go otrzymał. Konsument może sprawdzić ważne dla niego cechy towaru, ale jedynie w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Klient nie może więc uniemożliwić sprzedawcy w ten sposób ponownego odsprzedania przedmiotu w ustalonej cenie. Nie może więc brudzić lub uszkadzać rzeczy.

4. Zgodnie z art.34 pkt.4 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku, gdy zwracany towar jest używany mamy prawo pomniejszyć wartość zwracanej kwoty.

5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy, w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi Klient.

V. REKLAMACJE

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.

2. W celu wszczęcia procedury reklamacyjnej kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę o uszkodzeniu towaru drogą mailową pod adresem kontakt@hurtowniaklaus.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: 881 774 646.

3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji odesłał towar wraz z opisem usterki oraz mailem podanym podczas składania zamówienia co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia.

4. Reklamacje, odstąpienia oraz zwroty gotówki rozpatrywane są do 14 dni od dnia odebrania przez Nas paczki. NIE ODBIERAMY PACZEK NADANYCH ZA POBRANIEM ORAZ DO PACZKOMATU!

5. Reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu należy zgłaszać do 3 dni od odbioru przesyłki.

6. Przesyłki doręczone bezpośrednio przez kuriera należy sprawdzić w jego obecności. W razie uszkodzeń należy wypełnić protokół szkody. Jest to podstawą reklamacji i dalszych działań.

7. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

8. PROSIMY ABY ODSYŁANY TOWAR BYŁ STARANNIE ZAPAKOWANY, ABY UCHRONIĆ GO PRZED DODATKOWYM USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU. Uszkodzone opakowanie lub jego brak może skutkować nie uznaniem reklamacji!

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu
z Kupującym.

2. Korzystanie ze strony internetowej hurtowniaklaus.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych).

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy P.P.H.U. KLAUS.

Shopping Cart
Scroll to Top